loader image
Selecteer een pagina

Bijna 500 jaar

de Kerk en de wereld dienen

waar dat het meest nodig is.

Bijna 500 jaar de Kerk en de wereld dienen
waar dat het meest nodig is.

De roeping van jezuïet
is in de wereld

De roeping van jezuïet
is in de wereld

Jezuïeten zijn “gezellen van Jezus”, geroepen om een wereld in nood te dienen en Christus’ zending van gerechtigheid en verzoening te delen. Wij zijn religieuzen – priesters en broeders -, die in alle uithoeken van de wereld aanwezig zijn om de blijde boodschap te verkondigen, gerechtigheid te bevorderen en de dialoog tussen religies en culturen te stimuleren. Wij streven naar de grotere glorie van God en de ontwikkeling van een menselijkere en duurzamere wereld.

“…CHRISTUS, ONZE HEER, KIEST VELE PERSONEN EN VRIENDEN..

eN ZENDT ZE UIT OVER DE HELE WERELD…”

[GEESTELIJKE OEFENINGEN §145]

God vinden in alle dingen…
Contemplatief in actie

Het leven van de jezuïeten is gebaseerd in de spirituele ervaring van de heilige Ignatius van Loyola, die leerde “God te vinden in alle dingen”: in gebed, mensen, gebeurtenissen, de natuur, in het dagelijkse leven, in je eigen hart. Door hem geïnspireerd streven ook wij ernaar om God overal te ontdekken. We willen ‘contemplatief in de actie’ zijn.

De methode van Ignatius staat beschreven in zijn Geestelijke Oefeningen. Dit boekje kan iedereen helpen om meer vrij te worden, om de stille stem van God te volgen, die spreekt in de diepste verlangens van je hart.

God vinden in alle dingen…
Contemplatief in actie

God vinden in alle dingen… Contemplatief in actie

Het leven van de jezuïeten is gebaseerd in de spirituele ervaring van de heilige Ignatius van Loyola, die leerde “God te vinden in alle dingen”: in gebed, mensen, gebeurtenissen, de natuur, in het dagelijkse leven, in je eigen hart. Door hem geïnspireerd streven ook wij ernaar om God overal te ontdekken. We willen ‘contemplatief in de actie’ zijn.

De methode van Ignatius staat beschreven in zijn Geestelijke Oefeningen. Dit boekje kan iedereen helpen om meer vrij te worden, om de stille stem van God te volgen, die spreekt in de diepste verlangens van je hart.

Beschikbaar om overal heen
te gaan en alles te doen

Beschikbaar om overal heen te gaan en alles te doen

Jezuïet zijn stelt je leven open voor risico en avontuur. Ignatius zocht gezellen die zich bereid waren om uitgezonden te worden naar die plaatsen in de wereld waar een grotere dienstbaarheid aan God en hulp aan mensen verwacht wordt. Wij proberen nog steeds daarheen te gaan waar de nood het hoogst is; waar anderen niet willen of kunnen heengaan; waar we meer goed kunnen doen voor individuen en gemeenschappen.

“…LIEFDE MOET ZICH MEER TONEN IN DADEN DAN IN WOORDEN.”

[GO 230]

Vrienden in de Heer
– Wereldwijde gezellen

Jezuïeten zijn bezield door een persoonlijke liefde voor Christus en door hun identiteit als vrienden in de Heer. Wij zijn geen ambtenaren of professionals.  Wij zijn gewone mensen, afkomstig uit alle culturen en landen, die een leven willen leiden zoals Jezus: in diep menselijke en concrete vriendschap.

Onze internationale vorming brengt ons samen, over culturen heen.  Overal ter wereld waar we een jezuïetengemeenschap vinden, voelen we ons onder vrienden. Voor jezuïeten is “de wereld ons thuis”.

Vrienden in de Heer – Wereldwijde gezellen

Jezuïeten zijn bezield door een persoonlijke liefde voor Christus en door hun identiteit als vrienden in de Heer. Wij zijn geen ambtenaren of professionals.  Wij zijn gewone mensen, afkomstig uit alle culturen en landen, die een leven willen leiden zoals Jezus: in diep menselijke en concrete vriendschap.

Onze internationale vorming brengt ons samen, over culturen heen.  Overal ter wereld waar we een jezuïetengemeenschap vinden, voelen we ons onder vrienden. Voor jezuïeten is “de wereld ons thuis”.

Gericht op God, de armen,
de jongeren, de aarde

Onze zending van gerechtigheid en verzoening zet er ons toe aan te onderscheiden hoe God aan het werk is in de wereld van vandaag. 
Als antwoord op de actuele uitdagingen van vandaag nemen we wereldwijd vier speerpunten tot leidraad:

DE WEG NAAR GOD TONEN DOORHEEN DE GEESTELIJKE OEFENINGEN EN ONDERSCHEIDING

OP WEG GAAN MET DE ARMEN, DE UITGESTOTENEN VAN DE WEREL, VAN WIE DE WAARDIGHEID WERD GESCHONDEN

JONGEREN BEGELEIDEN VOOR DE VERWEZENLIJKING VAN EEN HOOPVOLLE TOEKOMST

SAMENWERKEN IN DE ZORG VOOR ONS GEMEENSCHAPPELIJKE HUIS.

“…NEEM HEEL MIJN VRIJHEID…”

[GO 234]

Studie en armoede

Studie en armoede

Ignatius en de eerste gezellen stonden bekend als “geleerde en arme mannen”.  Om goed te doen voor anderen, hebben we zowel intellectuele als spirituele diepgang nodig.  Dit bereiken we niet alleen door onze uitstekende opleiding, maar ook door dicht bij de armen en noodlijdenden te leven. Door die combinatie leven jezuïeten niet in ivoren torens, maar zijn ze geworteld in de realiteit en in de hoop van het evangelie.

Daarom zijn jezuïeten vermaard als pedagogen, die mensen helpen een doordacht geloof te beleven. Ze willen een intellectuele stem zijn voor de Kerk.

Een God die tegenstellingen verbindt

Geloof en wereld, actie en gebed, innerlijkheid en apostolaat, individu en gemeenschap, armoede en apostolische middelen, studie en nabijheid aan de rand van de samenleving, universaliteit en inculturatie, Kerk en existentiële grenzen.  Voor Ignatius en de eerste metgezellen openbaarde God zich in de spanningen en tegenstrijdigheden van het leven.

Ignatius is de heilige van de nuchtere mystiek; de wereld is één grote ‘brandende braamstruik’ (Ex. 3,2), bewoond door de liefde van God. God neemt de spanningen van het leven op zich, brengt ze tot harmonie. Hij brengt bij elkaar wat schijnbaar tegenstrijdig is.  Ignatius laat ons de meest menselijke van alle godservaringen na. Onze menselijke ervaring wordt goddelijk, als wij zijn weg radicaal volgen!

Een God die tegenstellingen verbindt

Geloof en wereld, actie en gebed, innerlijkheid en apostolaat, individu en gemeenschap, armoede en apostolische middelen, studie en nabijheid aan de rand van de samenleving, universaliteit en inculturatie, Kerk en existentiële grenzen.  Voor Ignatius en de eerste metgezellen openbaarde God zich in de spanningen en tegenstrijdigheden van het leven.

Ignatius is de heilige van de nuchtere mystiek; de wereld is één grote ‘brandende braamstruik’ (Ex. 3,2), bewoond door de liefde van God. God neemt de spanningen van het leven op zich, brengt ze tot harmonie. Hij brengt bij elkaar wat schijnbaar tegenstrijdig is.  Ignatius laat ons de meest menselijke van alle godservaringen na. Onze menselijke ervaring wordt goddelijk, als wij zijn weg radicaal volgen!

„GROTE DROMEN VERWATEREN, ALS ZE NIET OP VREUGDE GEBROUWD ZIJN“

(H. Franciscus Xaverius sj)

Elke dag zie je
jezuïeten:

Elke dag zie je jezuïeten:

bidden

zorg dragen

spelen

onderzoeken

zich inzetten

verbinden

dienen

bidden

leren

Graag nemen we contact op met jou!

Meer weten over
wat er nu komt

Wat is de volgende stap

Als je je geïnspireerd voelt, kan een jezuïet in je omgeving je helpen luisteren naar hoe God je misschien roept tot het religieuze leven. Hij kan je vragen beantwoorden, luisteren naar je verwachtingen en dromen, en je begeleiden bij je zoektocht naar meer vreugde, vrijheid en vervulling in je leven. En als je je blijft geroepen voelen om ons te vervoegen als gezel van Jezus, helpen we je om met meer helderheid en in grotere vrijheid je verlangen te onderzoeken om ons leven en onze zending te delen.

Een vormingsprogramma dat het beste in jou naar boven haalt

Als je je kandidaat hebt gesteld en bent aangenomen bij de jezuïeten, begin je aan een beproefd vormingsprogramma dat je de nodige spirituele begeleiding, academische diepgang en pastorale training biedt om Gods volk te dienen: gemeenschapsleven; Geestelijke Oefeningen; eenvoudig leven en in nabijheid van de armen; degelijke studies; in dienstbaarheid en voor geloofsoverdracht. Dat allemaal om God meer te eren en op die plekken te zijn waar we het meest nodig zijn.